מיוחדים

תמונות נדירות או תמונות אומנותיות.


תמונות נדירות מגדולי ברסלב ז"ל חלק ב'

ר' בנימין זאב חשין, ר' שמואל שפירא, ר' אברהם שטרנהרץ, ר' לוי יצחק בנדר, ר' שמואל הורביץ, ר' נתן שטרנהרץ, ר' גדליה קניג, ר' ישראל בער אודסר, ר' מיכל דורפמן, ר' נתן צבי קניג, ר' משה בורנשטיין, ר' נחמן בורנשטיין, ר' יהודה לייב פראנק,

תמונות נדירות מגדולי ברסלב ז"ל חלק א'

ר' ברוך ברדיטשובר, ר' שמואל הורביץ, ר' גדליה קניג, ר' שמואל שפירא, ר' יעקב זאב הכהן ברזבסקי, ר' נתן ברסקי, ר' משה רוזנפלד, ר' צבי יוסף ווסילסקי, ר' יחזקאל מנדלאיל, ר' יחיאל גרינוולד, ר' נחמן שותק, ר' לייבל פראמלר- רוזנפלד, ר' שמואל מרדכי קורנבליט, רב"ד פרשבורגר, ר'אליהו חיים רוז'זין, רא" גולדרייך, ר' יצחק מאיר קורמן, ר' יהודה זילברמן, ר' זאב ליברמנש, הרב רובינזון ז"ל.

החלונות הגבוהים באומן.

קליפ יפה וגלריה מענינת ואומנותית במתרחש בחלונות הגבוהים של אומן ברחוב פושקינה. צילום: יוסף חיים גולדשמידט

תמונות נדירות מרבי לוי יצחק בנדר זצ"ל

לכבוד היארצייט כב' תמוז - הבאנו לכם תמונות חדשות ונדירות.

הילדים באומן

ילדים בעת ה"תיקון הכללי" באומן צילום: יוסף חיים גולדשמידט
 1 2